Top commiters

Based on the top 975 users (with at least 0 followers). Updated on 3/3/2024, 12:54:53 AM.

 1. 1 rob thijssen @grenade 82822
 2. 2 Nikola R. Hristov @NikolaRHristov 44845
 3. 3 Stanislav Vasilev @Madman10K 6541
 4. 4 Mihail Donchev @MADNMD 4369
 5. 5 Tsvetomir Bonev @invakid404 3890
 6. 6 Georgi Gerganov @ggerganov 3723
 7. 7 Delyan Angelov @spytheman 2803
 8. 8 Nikolay Sinorov @nsinorov 2783
 9. 9 Ivailo Monev @fluxer 2782
 10. 10 Alexander Todorov @atodorov 2612
 11. 11 Slavi Pantaleev @spantaleev 2563
 12. 12 Slavi Dimitrov @sldimitrov 2324
 13. 13 Deyan Slavov @didoslavov 2226
 14. 14 Александър Куртаков @akurtakov 1993
 15. 15 Todor Yadkov @TodorYadkov 1951
 16. 16 Radoslav Dimchev @RadoslavDimchev 1809
 17. 17 Nikolay Yuchormanski @yuchormanski 1644
 18. 18 Alexander Valchev @AlexanderRVulchev 1640
 19. 19 Andrey Antukh @niwinz 1552
 20. 20 Stijn Tintel @stintel 1521
 21. 21 Ivan Ivanov @suricactus 1505
 22. 22 Galina Georgieva @GalkaKG 1503
 23. 23 Hristo Dachev @hdachev 1502
 24. 24 Anton Todorov @Peshp 1410
 25. 25 Peter Ivanov @peter-mw 1394
 26. 26 Ivan Lambrev @ilambrev 1321
 27. 27 Raya Petkova @rayapetkova 1312
 28. 28 Marin Atanasov @tyxla 1230
 29. 29 Tamer-py @kumchovylcho 1203
 30. 30 Georgi St. Lukanov @GeorgiLukanov87 1165
 31. 31 Michael Bozhilov @asynchroza 1129
 32. 32 Trayan Azarov @tazarov 1117
 33. 33 Iliyan Germanov @ILIYANGERMANOV 1106
 34. 34 Konstantin Dinev @kdinev 1097
 35. 35 Ivaylo Ivanov @ivoivanov0830006 1088
 36. 36 Georgi Yunchov @Yunchov98 1070
 37. 37 Yanko Rashkov @qceka88 1039
 38. 38 Martin Grigorov @martin-g 1038
 39. 39 Bobby Iliev @bobbyiliev 1032
 40. 40 Ismail Alidzhikov @ialidzhikov 1021
 41. 41 Kosta Kazakov @kostakazakoff 998
 42. 42 Berk Cambaz @berkcambaz 984
 43. 43 Atanas Chebishev @chebishev 975
 44. 44 Zdravko Kolev @zdrawku 972
 45. 45 Yassen Shopov @yassenshopov 969
 46. 46 Ivo Georgiev @Ivshti 956
 47. 47 Petko Todorov @petko940 952
 48. 48 Antoni Ivanov @antoniivanov 944
 49. 49 Spas Z. Spasov @pa4080 932
 50. 50 Tony Troeff @TonyTroeff 918
 51. 51 Zahari Bakov @ZahariBakov 915
 52. 52 Anton Petrov @tonytech83 909
 53. 53 Kaloyan Kosev @superKalo 895
 54. 54 Nikola Krastev @NMKrastev 887
 55. 55 Mihail Stoykov @mstoykov 876
 56. 56 Rickard Andersson @GoNZooo 871
 57. 57 Bozhidar Batsov @bbatsov 866
 58. 58 Kaloyan Doychinov @KokosTech 859
 59. 59 Dincho Todorov @dincho 845
 60. 60 Georgi Terziev @GeorgiTerziev02 841
 61. 61 Stilian Stefanov @stilianstefanov 841
 62. 62 Simo Aleksandrov @fr3fou 833
 63. 63 Ivo Petkov @ip681 823
 64. 64 Dimitar Dimitrov @MitkoVtori 821
 65. 65 cheyrekov @ZahariCheyrekov 819
 66. 66 Martin Vrachev @MVrachev 808
 67. 67 Gancho Radkov @ganchoradkov 768
 68. 68 Dobroslav Atanasov @dobroslav-atanasov 766
 69. 69 Petar Kobakov @pkobakov 757
 70. 70 Lilyana Klecharova @lyklecharova 754
 71. 71 Emilian Stoyanov @emilianstoyanov 747
 72. 72 Kristijan Lazarev @lazarevkristijan 740
 73. 73 Magdalena Velikova @magdalenavelikova 729
 74. 74 Ida "Iyes" @inodentry 719
 75. 75 Denis Tsranski @DenisBG312 718
 76. 76 Miroslav Mitev @m1r0 717
 77. 77 Peter Naydenov @PeterNaydenov 712
 78. 78 Petko Pavlovski @axiomatic-aardvark 694
 79. 79 Simeon Todorov @dinocom33 691
 80. 80 Ivaylo Stoyanov @Devihem 691
 81. 81 Atanas Atanasov @scriptex 667
 82. 82 Juan Cortes @jp-cortes 663
 83. 83 Viktor Kirilov @onqtam 647
 84. 84 Erik Todorov @ErikTdrv 638
 85. 85 Borislav Stanimirov @iboB 637
 86. 86 Simeon Chifligarov @SimeonChifligarov 635
 87. 87 Lora Mitova @lorindi 631
 88. 88 @danovska01 628
 89. 89 Denis Vasilev @vassdeniss 605
 90. 90 Petyo Ivanov @petyosi 599
 91. 91 Harry Dobrev @hkdobrev 596
 92. 92 Aleksandar N. Kostadinov @akostadinov 594
 93. 93 Rosen Stoqnov Yordanov @RosenYordanov2003 580
 94. 94 Niya Mateeva Yondzhju @Polishko 579
 95. 95 Vladimir Enchev @enchev 573
 96. 96 Vesselin Jivkov @GritzMaze 564
 97. 97 Antoine Fourmy @afourmy 560
 98. 98 Vasil Dimitrov @VasilDimitroff 555
 99. 99 Alexandrina Mehandzhiyska @alexmehandzhiyska 552
 100. 100 Bogomila Katsarska @BogomilaKatsarska 551